* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в галузі створення авіаційної техніки, її сертифікації або експлуатації - не менше 3 років. Наявність відповідного допуску для участі в польотах. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади;
      - нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок проведення льотних випробувань та обльотів повітряних суден;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проведення льотних випробувань та обльотів повітряних суден;
      - авіаційну техніку та випробувальне обладнання й правила їх експлуатації;
      - заходи із забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів;
      - актуальні питання управління, організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, готує та проводить льотні випробування та обльоти повітряних суден, контролює заходи щодо забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів.

2.2. Організовує підготовку та затвердження програм льотних випробувань та обльотів, завдань на польоти, звітів за результатами випробувальних польотів та обльотів.

2.3. Під час виконання польотів забезпечує реєстрацію необхідних параметрів.

2.4. Організовує взаємодію між учасниками льотних випробувань.

2.5. Під час виконання випробувальних польотів та обльотів входить до складу льотного екіпажу.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.