* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, що регламентують діяльність;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію його ланок;
      - планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації паливно-мастильними матеріалами;
      - облік і звітність руху паливно-мастильних матеріалів;
      - контроль якості паливно-мастильних матеріалів, відновлення якості;
      - організацію метрологічного забезпечення технологічних процесів;
      - планування термінів перевірки обладнання, засобів вимірювання;
      - проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розробки технічних засобів і засобів заправки повітряних суден;
      - технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання;
      - механізацію і автоматизацію технологічних процесів під час прийому, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильними матеріалами повітряних суден;
      - охорону навколишнього середовища і пожежну безпеку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує і організовує забезпечення авіаційним паливом та спеціальними рідинами підприємства цивільної авіації.

2.2. Забезпечує заправку повітряних суден авіаційними паливно-мастильними матеріалами.

2.3. Забезпечує безпеку і регулярність польотів шляхом виконання вимог державних стандартів і нормативних документів з проведення лабораторного і аеродромного контролю якості під час прийому, зберігання, видавання паливно-мастильних матеріалів, їх очищення, дозування ПВК-рідини і заправлення повітряних суден.

2.4. Проводить відновлення якості паливно-мастильних матеріалів шляхом відстою, фільтрації, сепарації, осушення, змішування з продуктом тієї ж марки.

2.5. Організовує зберігання, збір і здавання відпрацьованих нафтопродуктів.

2.6. Здійснює метрологічне забезпечення в службі паливно-мастильних матеріалів.

2.7. Організовує і виконує технічне обслуговування і ремонт технологічного обладнання згідно з вимогами експлуатаційно-ремонтної документації.

2.8. Організовує розроблення та впровадження нових технологічних процесів і обладнання.

2.9. Планує будування і реконструкцію об'єктів служби паливно-мастильних матеріалів з метою покращення їх техніко-економічних, екологічних та інших показників.

2.10. Забезпечує високий рівень хіммотологічної надійності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден.

2.11. Бере участь разом з працівниками науково-дослідних інститутів цивільної авіації в проведенні робіт з дослідження і випробування паливно-мастильних матеріалів і обладнання.

2.12. Аналізує порушення працездатності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден, проводить пошук причин відмови, розробляє заходи з їх усунення й запобігання.

2.13. Проводить роботу з пошуку шляхів економії паливно-мастильних матеріалів, енергетичних, матеріальних, трудових ресурсів.

2.14. Веде облік і звітність з виробничої діяльності.

2.15. Розраховує основні техніко-економічні показники роботи служби паливно-мастильних матеріалів.

2.16. Розробляє і впроваджує заходи з розвитку і автоматизації технологічних процесів у службі паливно-мастильних матеріалів.

2.17. Забезпечує дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища, правил пожежної безпеки під час випробування й використання паливно-мастильних матеріалів.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.