Інструкція для посади "Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування - не менше 2 років. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872);
      - нормативно-правові документи державного департаменту авіаційного транспорту;
      - Статут державного підприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух";
      - положення про служби аеронавігаційної інформації державного підприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух";
      - положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту;
      - повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, ІВП у районі аеродрому;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вимоги керівних, нормативних та правових документів; координує автоматизовані робочі місця диспетчерів взаємодії пунктів передпольотного інформаційного обслуговування та збору донесень.

2.2. Контролює своєчасне внесення змін у документи аеронавігаційної інформації.

2.3. Виконує розпорядження та вказівки начальника відділу.

2.4. Забезпечує взаємодію з іншими відділами, підрозділами підприємства та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби аеронавігаційної інформації в цілому в межах своєї компетенції.

2.5. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

2.6. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування.

2.7. Проводить заходи, спрямовані на автоматизацію процесів передпольотного інформаційного обслуговування.

2.8. Допомагає начальнику відділу в підготовці та прийнятті заліків під час переходу до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.