Інструкція для посади "Інспектор воєнізованої охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор воєнізованої охорони" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням на посадах нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - укази Президента України;
      - постанови, інструкції Кабінету Міністрів України;
      - організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства;
      - правила, стандарти та практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань;
      - засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, методику проведення службових розслідувань;
      - правила і норми охорони праці.

1.4. Інспектор воєнізованої охорони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор воєнізованої охорони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор воєнізованої охорони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор воєнізованої охорони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює інспекційні перевірки рівня забезпечення авіаційної безпеки.

2.2. Перевіряє організацію воєнізованої охорони аеропортів та об'єктів цивільної авіації.

2.3. Відповідно до чинного сертифіката здійснює інспекційну перевірку служб авіаційної безпеки та особливих умов щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань.

2.4. Проводить нагляд за дотриманням вимог, правил, стандартів та процедур охорони і захисту експлуатантів та суб'єктів авіаційної діяльності в аеропортах та на аеродромах цивільної авіації України.

2.5. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї вартовими під час охорони повітряних суден та об'єктів життєзабезпечення аеропорту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор воєнізованої охорони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор воєнізованої охорони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор воєнізованої охорони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор воєнізованої охорони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор воєнізованої охорони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор воєнізованої охорони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор воєнізованої охорони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор воєнізованої охорони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор воєнізованої охорони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор воєнізованої охорони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.