* *
Інструкція для посади "Завідувач секції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач секції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - порядок маркування товарів штриховими кодами;
      - методи формування товарного асортименту;
      - специфіку конкуренції;
      - організацію товаропостачання;
      - методи вивчення купівельного попиту;
      - правила приймання товарів;
      - вимоги стандартів та технічних умов;
      - правила та методи визначення якості товарів;
      - способи зберігання та терміни реалізації товарів;
      - порядок обліку товарів, проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
      - правила складання товарних звітів;
      - основи маркетингу і менеджменту, принципи оформлення внутрішньовіконних та внутрішньомагазинних вітрин;
      - способи демонстрації товарів;
      - основні принципи організації та засоби реклами;
      - основи трудового законодавства;
      - нормативно-технічну документацію щодо порядку проведення та документального оформлення сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - основи психології та етики в торгівлі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

1.4. Завідувач секції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач секції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач секції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач секції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Спрямовує роботу секції на забезпечення відповідного рівня торговельного обслуговування покупців.

2.2. Забезпечує додержання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, вимог з охорони праці, трудової дисципліни, санітарного стану приміщення та торгово-технологічного обладнання секції.

2.3. Організує проведення ситуаційного аналізу стану торгівлі у секції, вивчення купівельного попиту населення.

2.4. Готує проект заявки на постачання товарів.

2.5. Організує приймання товарів за кількістю та якістю.

2.6. Раціонально розміщує та викладає товари, формує запаси товарів в обсягах, необхідних для безперебійної торгівлі.

2.7. Контролює додержання графіків виходу працівників секції на роботу.

2.8. Інструктує працівників секції з питань асортименту та якості, організації продажу товарів.

2.9. Контролює додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, хід оперативного торговельного процесу, стан та раціональне використання торгово-технологічного устаткування, обладнання та інвентарю.

2.10. Бере участь у розгляді скарг покупців та прийнятті відповідних рішень.

2.11. У разі необхідності обслуговує покупців, бере участь в інвентаризації товарів та обладнання.

2.12. Забезпечує облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей у секції.

2.13. Складає товарні звіти.

2.14. Здійснює контроль за додержанням працівниками підприємства вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду; за своєчасним проходженням установленого медичного огляду.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач секції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач секції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач секції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач секції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач секції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач секції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач секції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач секції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач секції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач секції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач секції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач секції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач секції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач секції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач секції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач секції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.