Інструкція для посади "Консультант з податків і зборів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Консультант з податків і зборів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом економіста, аудитора, бухгалтера, юриста - не менше 5 років. Післядипломна освіта в галузі оподаткування та зборів з отриманням сертифіката. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - законодавство України про підприємницьку діяльність;
      - основи адміністративного, господарського, цивільного та трудового права;
      - законодавчі та нормативні акти з питань нарахування та сплати податків і зборів юридичними та фізичними особами;
      - порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
      - порядок ведення податкового обліку та складання звітності;
      - порядок нарахування, сплати та складання звітності щодо зборів та інших обов'язкових платежів;
      - питання проведення уповноваженими органами перевірок з питань податків і зборів;
      - основи економіки та організації праці;
      - технічні засоби реєстрації й обробки інформації;
      - етику ділового спілкування.

1.4. Консультант з податків і зборів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Консультант з податків і зборів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Консультант з податків і зборів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Консультант з податків і зборів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює консультативні послуги фізичним і юридичним особам незалежно від форм власності та організаційно-правових форм з питань застосування законодавства щодо податків і зборів.

2.2. Надає необхідні рекомендації стосовно визначення бази оподаткування, розрахунку податків і зборів, використання пільг окремими платниками податків і зборів відповідно до чинного законодавства, дотримання встановленого порядку нарахування та сплати податків і зборів.

2.3. Розробляє варіанти організації оподаткування стосовно специфіки діяльності юридичних та фізичних осіб, інформує їх про зміни в законодавстві щодо податків і зборів, надає роз'яснення щодо практичного застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, сприяє правильному нарахуванню та повній сплаті податків і зборів.

2.4. Здійснює моніторинг змін у відповідному законодавстві, консультує платників податків і зборів стосовно прав та обов'язків, представляє інтереси юридичних та фізичних осіб в органах, що займаються контролем за нарахуванням та сплатою податків і зборів, та судових органах.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Консультант з податків і зборів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Консультант з податків і зборів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Консультант з податків і зборів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Консультант з податків і зборів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Консультант з податків і зборів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Консультант з податків і зборів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Консультант з податків і зборів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Консультант з податків і зборів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Консультант з податків і зборів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Консультант з податків і зборів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.