Інструкція для посади "Касир", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший касир. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року. Касир. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;
      - форми касових і банківських документів;
      - правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;
      - порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;
      - ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
      - порядок складання касової звітності;
      - перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер;
      - державну мову;
      - основи психології праці;
      - правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Касир призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами.

2.2. Сортує грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети.

2.3. Формує, упаковує, оформляє грошові білети й монети згідно з інструкцією щодо емісійно-касової роботи.

2.4. Обмінює пошкоджені грошові білети й монети.

2.5. Складає касову звітність.

2.6. Зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.