Інструкція для посади "Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - правила технічної експлуатації та ремонту машин і механізмів;
      - законодавство про охорону навколишнього середовища;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує експлуатацію і ремонт машин і механізмів відповідно до вимог правил безпечного ведення робіт і положень про плановозапобіжний ремонт.

2.2. Перевіряє технічний стан машин і механізмів і вживає заходів щодо усунення неполадок.

2.3. Перед початком ремонтних робіт оглядає готовність обладнання, комунікацій та інструменту для проведення робіт.

2.4. Керує виконанням ремонтних робіт.

2.5. Забезпечує правильне та економне витрачання матеріалів, які необхідні для проведення робіт, а також належне їх зберігання.

2.6. Забезпечує ведення технічної документації з експлуатації та ремонту машин і механізмів.

2.7. Постійно перевіряє стан обладнання, механізмів, пристроїв, інструменту, дотримання на дільниці санітарно-гігієнічних норм та правил.

2.8. Перевіряє відповідність термінів огляду і випробувань посудин, вантажопідіймальних механізмів, захисних засобів і пристроїв.

2.9. Проводить інструктажі з робітниками щодо забезпечення безпечного ведення робіт.

2.10. Веде виховну роботу в колективі.

2.11. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків та у виконанні заходів щодо запобігання їм.

2.12. Веде технічну документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.