* *
Інструкція для посади "Бункерувальник доменних печей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бункерувальник доменних печей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи гризлі, бункерів, затворів, живильників та транспортерів, механізмів саморозвантажувальних вагонів, насосів для відкачування води із скіпових ям;
      - види, властивості та призначення шихтових матеріалів, які застосовуються для доменної плавки, їх розташування у бункерах доменних печей.

1.4. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує бункери та підбункерні приміщення доменних печей об'ємом до 930 куб.м.

2.2. Розбиває на бункерних решітках великі куски руди та флюсу і відсортовує негабаритний скрап та плутану стружку.

2.3. Шурує шихтові матеріали у бункерах.

2.4. Збиває охолодь руди зі стінок бункерів та обчищує останні від налиплого коксового дрібняку.

2.5. Прибирає матеріали, які просипалися в підбункерному приміщенні, на коліях вагон-вагів та естакадних бункерів.

2.6. Бере участь в очищенні скіпових ям.

2.7. Відвантажує коксовий дрібняк з бункерів за допомогою малого скіпа.

2.8. Стежить за роботою затворів бункерів, гризлі та якістю відсіву коксу.

2.9. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговується.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бункерувальник доменних печей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.