Інструкція для посади "Готувач сталерозливних канав 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач сталерозливних канав 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача сталерозливних канав 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - марки та властивості сифонної цегли та трубок, які застосовуються для набирання піддонів та центрових;
      - типи виливниць та піддонів, які застосовуються для різних марок сталі.

1.4. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у підготовці стаціонарних сталерозливних канав у розливному прольоті для розливання зливків вагою понад 600 кг з вуглецевої сталі.

2.2. Знімає утеплювачі та виливниці зі зливків і прибирає зливки із стаціонарної канави, накриває зливки в виливницях кришками та знімає їх, запобігає та ліквідує прориви металу під час розливання під керівництвом готувача вищої кваліфікації.

2.3. Очищує та продуває піддони.

2.4. Очищує та змазує виливниці.

2.5. Набиває та підмазує утеплювачі та воронки, висушує їх у сушильних печах.

2.6. Набирає піддони та центрові.

2.7. Прибирає скрап, ливники та сміття і завантажує їх в залізничні вагони.

2.8. Готує матеріали, інструмент та пристрої для набирання канави і розливання плавки.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач сталерозливних канав 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.