Інструкція для посади "Бригадир двору виливниць 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир двору виливниць 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищен-ня кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - графік випуску плавок;
      - типи та розміри виливниць, піддонів, центрових і утеплювачів, що використовуються в цеху;
      - види та властивості вогнетривких матеріалів, що використовуються при набиранні центрових та піддонів;
      - марки та розміри сифонної цегли;
      - технологію охолодження та нагрівання виливниць і основи технології розливання сталі;
      - поверхневі дефекти зливків через неякісну підготовку составів;
      - будову та принцип дії устаткування двору виливниць.

1.4. Бригадир двору виливниць 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир двору виливниць 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир двору виливниць 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир двору виливниць 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та веде роботи у дворах виливниць з підготовки сталерозливних составів та подавання їх під розливку відповідно до графіку випуску плавок.

2.2. Бере участь в установленні та центруванні виливниць на піддонах, установленні утеплювачів на виливниці.

2.3. Контролює правильність укладання пробок та металевих пластин у виливниці, якість набирання та продування піддонів, очищення та змазування виливниць, установлення центрових на піддони і засипання їх піском, якість футеровки утеплювачів, набирання та сушіння центрових.

2.4. Забезпечує своєчасне надходження сифонного припасу вогнетривких матеріалів, запасних виливниць, піддонів та утеплювачів.

2.5. Розкладає метал для видалення поверхневих дефектів у відділеннях ад'юстажу для зачищення металу.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир двору виливниць 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир двору виливниць 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.