Інструкція для посади "Машиніст завалювальної машини 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст завалювальної машини 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста завалювальної машини 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виплавки сталі;
      - принцип роботи завалювальної машини;
      - види, властивості та якість мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес завалки шихти в електросталеплавильної печі місткістю 100 до 500 т, мартенівської печі місткістю 100 т та більше і конвертерах ємністю 250 т та більше.

2.2. Очищає машиною пороги завалювальних вікон після випуску плавки, скачує шлак та полірує плавку рудою.

2.3. Завантажує в піч добавочні матеріали та розкислювачі.

2.4. Подає та установлює в сушильні печі мульди з рудою і бокситом для просушування та феросплави для прогартування.

2.5. Бере участь у зніманні та установленні електродів на електропечах та переміщенні їх в електродержаках.

2.6. Перевозить та установлює коробки та контейнери з вогнетривкими матеріалами, деталі арматури печей та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтів печей.

2.7. Бере участь у заправленні та ламанні кладки під час ремонтів печей.

2.8. Доглядає за машиною та змащує вузли тертя, виконує ремонт завалювальної машини.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст завалювальної машини 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.