Інструкція для посади "Газівник доменної печі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газівник доменної печі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією газівника доменної печі 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теплотехнічні основи доменного процесу;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується;
      - фізичні та хімічні властивості сирих матеріалів та палива, які надходять до доменної плавки;
      - вплив хімічного складу та механічних властивостей палива на хід доменної печі;
      - розрахунки рудного навантаження, виходу чавуну з подачі, витрат коксу на тонну чавуну, основності шлаку, кількості повітря, що вдувається в доменну піч;
      - причини розладнання ходу печі та способи його запобігання та усунення;
      - системи газопроводів та паропроводів;
      - режими роботи скруберів, пересувних дроселів;
      - методи та прийоми задувок та видувок печі.

1.4. Газівник доменної печі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газівник доменної печі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газівник доменної печі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газівник доменної печі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес нагрівання повітронагрівальних апаратів доменних печей об'ємом до 300 куб.м або установок прямого відновлення заліза.

2.2. Переводить повітро-нагрівники з газу на повітря та з повітря на газ.

2.3. Керує лебідками газового дроселя та випускними атмосферними клапанами.

2.4. Стежить та контролює витрати, тиск та температуру дуття, подавання паливних додатків, витрати пари під час роботи на зволоженому дутті, тиск та температуру колошникового газу, повноту завантаження печі та швидкість опускання шихти, витрати газу, винесення пилу з печі, склад вуглекислого газу, показання контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Стежить за станом газоповітряних трактів, за випусканням пилу з пилоуловлювачів.

2.6. Зупиняє та запускає доменну піч.

2.7. включає та відключає газ від газової мережі під час ремонтів та зупинок печі.

2.8. Контролює режим роботи повітродувок, якість очищення газу, роботу аварійних блоківок, централізації та зв'язку.

2.9. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, яке обслуговується.

2.10. Веде облік показань приладів та встановленої документації роботи печі.

2.11. Виконує ремонт устаткування, яке обслуговується.

2.12. Керує газівниками нижчої кваліфікації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газівник доменної печі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газівник доменної печі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газівник доменної печі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газівник доменної печі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газівник доменної печі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газівник доменної печі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газівник доменної печі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газівник доменної печі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газівник доменної печі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газівник доменної печі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.