* *
Інструкція для посади "Водопровідник доменної печі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водопровідник доменної печі 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водопровідника доменної печі 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи доменної печі, її охолоджувальної системи, фурм та амбразур, контрольно-вимірювальних приладів водопровідного господарства, схему водо-, паро-, повітро- та газопроводів доменної печі;
      - причини виходу із строю охолоджувального устаткування;
      - слюсарну справу.

1.4. Водопровідник доменної печі 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водопровідник доменної печі 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водопровідник доменної печі 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водопровідник доменної печі 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує справний стан охолоджувального устаткування та водопровідної магістралі, приладів гарячого та холодного дуття доменних печей об'ємом 2000 куб.м і більше.

2.2. Числить холодильники, фільтри водопровідної магістралі, дросельну групу, вічка фурм, засувки на кришках фурмених колін, форсунки та пальники для подавання мазуту та природного газу в доменну піч.

2.3. Промиває холодильники та фільтри водопровідної магістралі.

2.4. Виявляє згорілі охолоджувальні пристрої, готує нові для заміни.

2.5. Замінює вічка фурм, форсунки, пальники, сальникові набивки насосів високого тиску та ущільнює їх.

2.6. Бере участь у заміні фурм, амбразур та охолоджувальних пристроїв.

2.7. Відключає та підключає трубопроводи природнього газу.

2.8. Регулює роботу форсунок та пальників, температуру свічок, подавання води у свічки та скіп в процесі виплавлення спеціальних марок чавуну.

2.9. Стежить за температурою та циркуляцією води у всіх охолоджувальних пристроях, фурмах та приладах шлакових льоток, нагріванням кожуху доменної печі, цілісністю його швів, станом дуттьової апаратури печі, приладами парового та водяного опалення на доменних печах та в підбункерному приміщенні, станом та роботою пристроїв для поливання шихти та роботою насосів скіпової ями.

2.10. Заміряє температуру води, яка надходить та відходить.

2.11. Проводить поточний ремонт водопровідної, парової та повітряної (стисненого повітря) магістралей та охолоджувального устаткування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водопровідник доменної печі 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водопровідник доменної печі 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.