Інструкція для посади "Завантажувач термічних печей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завантажувач термічних печей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією завантажувача термічних печей 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення термічної обробки металу та труб після прокатки;
      - схему розташування термопар та інструкції з укладання конвекторних кілець, кришок та прокладок для термопар;
      - будову та принцип роботи передавальних конвеєрів, транспортерів, кантувачів, завантажувальних машин;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Завантажувач термічних печей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завантажувач термічних печей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завантажувач термічних печей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завантажувач термічних печей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підбирає балони, пакети металу та труб для завантаження їх у печі.

2.2. Укладає пакети, листи, рулони або короби з металом на подину печі, стенди та піддони.

2.3. Упаковує та розпаковує метал, укладає прокладки для термопар і готує стенди та піддони.

2.4. Транспортує муфелі та ковпаки печей.

2.5. Накриває метал муфелями та знімає їх після відпалу.

2.6. Бере участь в подаванні платформ з пакетами до печей та видаванні їх із печей.

2.7. Розвантажує метал з залізничних платформ, стендів, піддонів після відпалу та передає його на дільниці ад'юстажу або до травильного відділення.

2.8. Завантажує та розвантажує труби та балони із термічних печей, керує передавальними конвеєрами, транпортерами, кантувачами і завантажувальними машинами під керівництвом робітника вищої кваліфікації.

2.9. Виправляє відпалювальні скоби та установлює їх біля пакетувального стола.

2.10. Бере участь у ремонтах печей та обладнання термічного відділення.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завантажувач термічних печей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завантажувач термічних печей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.