* *
Інструкція для посади "Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника установки нейтрального газу 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію одержання нейтрального газу;
      - правила технічної експлуатації установки одержання нейтрального газу;
      - призначення та фізико-хімічні властивості нейтрального газу і вплив його на метал залежно від його вологості, концентрації та хімічного складу;
      - фізико-хімічні властивості моноетаноламіну, фреону, аміаку, водню, каталізаторів, алюмосилікагелю та змішаного коксодоменного газу.

1.4. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання нейтрального газу на установках продуктивністю понад 300 куб.м за годину нейтрального газу або одночасно газозахисних і водневих установок.

2.2. Регулює подавання повітря, газу, рідкого і дисоційованого аміаку, технічного азоту, водню, моноетаноламіну, фреону, гасу.

2.3. Забезпечує необхідний тиск та якість газу, води і стисненого повітря.

2.4. Стежить за температурою і тиском розчину в агрегатах, газу протягом всієї переробки, в камерах спалення, дисоціаторах, випарниках, за показаннями автоматичних газоаналізаторів, поглинанням сірководню в башті, вологістю готового захисного газу, за спуском конденсату із пилоуловлювачів та трубчатого холодильника камери спалення.

2.5. Налагоджує установку.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник установки нейтрального газу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.