Інструкція для посади "Черговий бюро перепусток", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий бюро перепусток" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують пропускний режим на підприємстві;
      - правила й порядок видання перепусток та інших пропускних документів;
      - структуру підприємства і режим роботи його підрозділів;
      - порядок одержання, обліку й зберігання бланків і повернених перепусток;
      - форми документів, за якими оформлюються різні види перепусток;
      - порядок обліку й складання встановленої звітності;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи організації праці.

1.4. Черговий бюро перепусток призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий бюро перепусток підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий бюро перепусток керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий бюро перепусток під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виписує, оформлює і видає відповідно до встановленого порядку постійні, тимчасові і разові перепустки та інші пропускні документи, які надаюгь право проходу (виходу) на підприємство або в'їзду (виїзду) на його територію.

2.2. Реєструє в журналах або інших формах документів і веде облік одержуваних незаповнених бланків, виданих і повернених перепусток.

2.3. Складає щоденні звіти про видавання і повернення перепусток різних видів і готує необхідні довідки, пов'язані з оформленням пропускних документів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий бюро перепусток має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий бюро перепусток має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий бюро перепусток має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий бюро перепусток має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий бюро перепусток має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий бюро перепусток має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий бюро перепусток має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий бюро перепусток має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий бюро перепусток має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий бюро перепусток несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.