Інструкція для посади "Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, що застосовуються контролером в роботі;
      - сортамент продукції;
      - вимоги державних стандартів та внутрішніх заводських технічних умов до якості продукції;
      - запроваджений облік якості продукції.

1.4. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює проби рідкого чавуну та сталі, вугілля, шихти, коксу, хімічних продуктів, використовуваної сировини, напівфабрикатів, палива, посадки та видачі металу, навантаження та зважування металу і готової продукції під керівництвом контролера вищої кваліфікації.

2.2. Обліковує продукцію та оформляє необхідну документацію.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у виробництві чорних металів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.