Інструкція для посади "Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера у виробництві чорних металів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва продукції, що контролюється на дільниці;
      - креслення та ескізи на продукцію, що контролюється;
      - умови поставок і порядок пред'явлення претензій постачальникам;
      - будову, призначення всіх контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються в роботі, універсальних і спеціальних засобів вимірювання, правила користування ними;
      - способи налагодження контрольно-вимірювальних приладів;
      - основні порушення технологічного процесу, їх вплив на якість продукції, що контролюється, і методи їх запобігання та усунення;
      - методики контролю;
      - основи фізики, хімії в обсязі програми виробничо-технічного навчання.

1.4. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює потоковий контроль технологічного процесу і якості готової продукції на найбільш відповідальних виробничих ділянках, сировини, що надходить, напівфабрикатів і палива.

2.2. Проводить заходи щодо запобігання і усунення браку та випуску продукції зниженої якості, вживає заходів для усунення порушень технологічних інструкцій з якості продукції.

2.3. Бере участь у розгляді причин надходження рекламацій від споживачів і у випробуванні сировини у разі пред'явлення претензій до постачальників.

2.4. Веде установлений облік якості продукції на дільниці, що обслуговується.

2.5. Інструктує контролерів більш низької кваліфікації на дільниці, що обслуговується, з правильного ведення контролю на окремих технологічних операціях та під час приймання продукції в потоці.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.