Інструкція для посади "Грохотник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Грохотник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією грохотника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та правила експлуатації грохотів, сит, двигунів, живильників, транспортерів, аспіраційних систем;
      - технологію грохочення;
      - технічні умови, стандарти та допустимі відхилення від стандартів;
      - найвигідніші режими грохочення та розсівання;
      - фізико-механічні властивості продукту;
      - схеми автоматизації та сигналізації;
      - призначення засобів виміру та їхні показання;
      - способи кріплення та зміни сит;
      - слюсарну справу.

1.4. Грохотник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Грохотник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Грохотник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Грохотник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес мокрого та сухого грохочення (розсівання) матеріалу на грохотах (ситах) продуктивністю понад 100 до 500 куб.м/г.

2.2. Спостерігає за роботою грохотів, сит та іншого обладнання в зоні обслуговування, рівномірним надходженням та розподіленням матеріалу на грохоти, сита, живильники, конвеєри, за проходженням підгратного й надгратного матеріалу в наступну апаратуру.

2.3. Видаляє сторонні предмети.

2.4. Здійснює контроль за якістю грохочення.

2.5. Регулює роботу грохотів, сит, живильників та подання води при мокрому грохоченні.

2.6. Проводить відбір проб для аналізу, розбивання великих кусків злежаної та змерзлої маси, чищення і змащування частин обслуговуваного обладнання, що труться.

2.7. Виконує встановлення, чищення і зміну сит та колосників.

2.8. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Грохотник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Грохотник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Грохотник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Грохотник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Грохотник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Грохотник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Грохотник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Грохотник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Грохотник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Грохотник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.