Інструкція для посади "Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи та властивості вибухових матеріалів, засобів підривання;
      - правила зберігання, видавання, випробування і знищення вибухових матеріалів та засобів підривання, правила їх транспортування на поверхню, по стовбуру шахти і до складу;
      - правила розморожування нітрогліцеринових та сушіння аміачно-селітрових вибухових матеріалів, їх патронування та нумерацію;
      - будову та правила технічного обслуговування обтискного маркіратора;
      - робочу інструкцію з маркування електродетонаторів маркувальною головкою;
      - систему й порядок обліку вибухових матеріалів та засобів підривання;
      - облаштування складів та сховищ;
      - правила освітлення складів та їх охорони;
      - встановлену сигналізацію;
      - будову та правила користування вогнегасником;
      - правила ведення підривних робіт.

1.4. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Отримує вибухові матеріали та засоби підривання, завантажує їх у транспортні засоби і супроводжує до місця призначення: базисних, кар'єрних, підземних та інших роздавальних складів, сховищ.

2.2. Розвантажує і здає вибухові матеріали та засоби підривання.

2.3. Оформляє документи.

2.4. Розкладає, зберігає, просушує, розморожує вибухові матеріали.

2.5. Визначає придатність вибухових матеріалів та засобів підривання.

2.6. Маркує патрони.

2.7. Щозміни налагоджує і регулює маркувальну головку відповідно до типу електродетонаторів; маркує всі електродетонатори, що видаються майстрам-підривникам та підривникам з наступною їхньою перевіркою на опір і цілісність містка; оглядає, очищає, протирає уайт-спіритом та мастилом всі деталі, що труться; робить профілактичний ремонт маркіратора.

2.8. Заготовляє та нарізає вогнепровідний шнур.

2.9. Видає вибухові матеріали та засоби підривання, приймає залишки.

2.10. Бере участь у випробуванні та знищенні непридатних вибухових матеріалів.

2.11. Веде облік кількості надходження та видавання вибухових матеріалів.

2.12. Упаковує та укладає патрони в пакети та ящики.

2.13. Насичує гільзи і пакети гідроізолювальною речовиною.

2.14. Контролює черговість витрат вибухових матеріалів та засобів підривання в порядку надходження на склади та їх випуску.

2.15. Розфасовує розсипні вибухові речовини на повторне подрібнення.

2.16. Повертає тару з-під вибухових матеріалів на базисний склад.

2.17. Виготовляє та маркує запалювальні трубки, прибирає приміщення складу.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Роздавальник вибухових матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі добової видачі вибухових матеріалів одним робітником на підземних складах понад 1 т і понад 10 т на поверхневих тарифікація встановлюється на розряд вище.

5.2. На підземних роботах будівництва метрополітенів професію іменувати "Роздавальник вибухових матеріалів на підземних складах".