Інструкція для посади "Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста пересувача колії 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики обслуговуваного обладнання і його вузлів: електродвигуна, дизеля, генератора, компресора, пристрою ходового механізму, роликової головки, підіймального та повертального механізмів, лебідки;
      - схему керування;
      - загальну схему трубопроводів пневматичної системи;
      - способи і правила регулювання запобіжних клапанів;
      - основи електротехніки;
      - електричну схему пересувної машини;
      - будову засобів вимірювань, пускорегулювальної апаратури;
      - елементи автоматики, захисту і блокування електрообладнання;
      - інструкцію з ведення гірничих робіт;
      - будову 6-ниткової екскаваторної колії та контактної мережі.

1.4. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує механізмами пересувача колії безперервної дії під час переміщення і пересування 6-ниткових екскаваторних колій.

2.2. Стежить за роботою механізмів самохідної колієпересувної машини, дизеля, компресора, піднімального та повертального пристрою, показаннями засобів вимірювання під час пресування екскаваторних колій.

2.3. Стежить за правильним зачепленням рейок рейкозахоплювачами під час зарядження самохідного пересувача колії і виведення рейкозахоплювачів з зачеплення під час розрядження пересувача колії.

2.4. Стежить за станом контактної мережі та високовольтного кабелю, що живить екскаватори.

2.5. Тримає механізми пересувача колії в справному стані.

2.6. Заправляє паливно-мастильними матеріалами.

2.7. Рихтує колії.

2.8. Виявляє й усуває неполадки в роботі обслуговуваних механізмів.

2.9. Бере участь у капітальному ремонті дизельного двигуна.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст шляхоколієпересувача 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічники машиністів пересувача колії тарифікуються на один розряд нижче машиністів, з якими вони працюють.