Інструкція для посади "Інженер з буровибухових робіт I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з буровибухових робіт I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з буровибухових (вибухових) робіт II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановні та нормативні матеріали щодо проведення буровибухових (вибухових) робіт, розроблення технічної документації;
      - норми технічного проектування і технологію проведення буровибухових (вибухових) робіт;
      - обладнання та правила експлуатації бурової техніки;
      - правила зберігання та поводження з вибуховими матеріалами;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері проведення буровибухових (вибухових) робіт;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт.

1.4. Інженер з буровибухових робіт I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з буровибухових робіт I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з буровибухових робіт I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з буровибухових робіт I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє технологічну документацію на проведення буровибухових робіт, заходи щодо впровадження нової техніки і технології проведення вибухових робіт.

2.2. Бере участь у розробленні нормативів витрат вибухових матеріалів, бурового інструменту, у складанні заявок на вибухові матеріали та розподілі виділених фондів.

2.3. Розраховує необхідну кількість вибухових матеріалів, бурового інструменту, техніки.

2.4. Організовує розроблення графіків проведення вибухових робіт, розслідування і з'ясування причин випадків виробничого травматизму під час вибухових робіт, розробляє заходи щодо їх запобігання та контролює їх виконання.

2.5. Перевіряє порядок обліку, зберігання та руху вибухових матеріалів.

2.6. Аналізує причини повернення вибухових матеріалів і виробничі показники буровибухових робіт.

2.7. Бере участь у розробленні паспортів буровибухових робіт; у з'ясуванні економічної ефективності заходів з удосконалення буровибухових робіт, які проводяться.

2.8. Аналізує дотримання норм витрати вибухових матеріалів і вносить пропозиції з раціонального ведення буровибухових робіт.

2.9. Організовує вивчення всіма особами технічного нагляду Єдиних правил безпеки під час проведення вибухових робіт та інших нормативних документів з буровибухових (вибухових) робіт.

2.10. Бере участь у виробничих випробуваннях нових видів бурової техніки, засобів механізації вибухових робіт, нових видів вибухових речовин та способів підривання.

2.11. Здійснює контроль за проведенням буровибухових (вибухових) робіт, дотриманням правил безпеки під час їх проведення.

2.12. Веде встановлену документацію, звітність.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з буровибухових робіт I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з буровибухових робіт I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.