Інструкція для посади "Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією варника харчової сировини та продуктів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення продукції, види і властивості сировини і продуктів, які надходять на варіння;
      - державні стандарти і технічні умови на продукцію;
      - методи визначення готовності продукту;
      - правила роботи на апаратах під тиском;
      - будову обслуговуваного устаткування та правила його експлуатації;
      - призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес варіння сировини і продуктів в автоклавах, вакуум-апаратах, автоматизованих варних агрегатах із паровим підігрівом.

2.2. Завантажує і вивантажує апарати.

2.3. Подрібнює, дозує сировину.

2.4. Готує розчини, перевіряє міцність.

2.5. Контролює процес варіння або уварювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, аналізів лабораторії і візуально.

2.6. Регулює режим варіння.

2.7. Керує процесом варіння з пульту, оснащеного електронним і пневматичним регулятором, дистанційним управлінням.

2.8. Спостерігає за процесом протирання пюре на машині, охолодження, консервування розчином сірчистого ангідриду.

2.9. Веде технічну документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Варник харчової сировини та продуктів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі самостійного ведення комплексу технологічного процесу, у разі варіння концентрованих томатопродуктів у безперервно діючих одно- та багатокорпусних випарних установках.

6. Приклади робіт

6.1. Варіння джемів, повидла, томатопродуктів, згущеного молока, пюре плодово-ягідного та яблучного.