Інструкція для посади "Апаратник оксимування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник оксимування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника оксимування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу оксимування;
      - правила регулювання процесу;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - технологічні властивості гідроксиламінсульфату, циклогексанону, аміаку, циклогексаноноксиму;
      - правила відбору проб і методику проведення аналізів;
      - фізико-хімічні основи.

1.4. Апаратник оксимування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник оксимування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник оксимування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник оксимування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес оксимування.

2.2. Розділяє реакційну суміш на циклогексаноноксим та розчин сульфату амонію.

2.3. Провадить екстрагування циклогесаноноксиму циклогексаноном з розчину сульфату амонію.

2.4. Передає осушений циклогексаноноксим та сульфат амонію на подальше перероблення.

2.5. Контролює та регулює витрати циклогексанону та гідроксиламінсульфату, температуру реакційної маси, концентрацію розчинів, pH-середовище, рівні за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться.

2.6. Відбирає проби та провадить аналізи.

2.7. Обслуговує оксиматори, осушник, екстрактор, відстійники, контрольно-вимірювальні прилади та комунікації.

2.8. Виконує простий ремонт устаткування.

2.9. Веде записи процесу у виробничому журналі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник оксимування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник оксимування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник оксимування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник оксимування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник оксимування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник оксимування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник оксимування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник оксимування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник оксимування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник оксимування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.