Інструкція для посади "Горновий феросплавних печей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Горновий феросплавних печей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією горнового феросплавних печей 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва феросплавів, склад та властивості вогнетривких матеріалів;
      - систему електропостачання та охолодження печі;
      - слюсарну справу.

1.4. Горновий феросплавних печей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Горновий феросплавних печей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Горновий феросплавних печей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Горновий феросплавних печей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випускає метал та шлак з печей потужністю до 16,5 МВ·А та з печей потужністю до 9,0 МВ·А, що виплавляють силікокальцій і 90-відсотковий феросиліцій, в ковш або шлаківні під керівництвом горнового вищої кваліфікації.

2.2. Заправляє ванни та жолоби.

2.3. Гранулює метал та шлак.

2.4. Очищає льотки від шлаку.

2.5. Обробляє та забиває випускний отвір льотки.

2.6. Регулює струмінь металу на льотці і на зливних носках ковшів під час випуску.

2.7. Розливає метал у виливниці.

2.8. Витягує зливки феросплавів із виливниць.

2.9. Відбирає проби.

2.10. Установлює на візок або платформу ковші, виливниці, контейнери зі зливками, сушить ковші.

2.11. Стежить за охолодженням стінок та випускних отворів печі.

2.12. Бере участь у ремонті пічного обладнання та прийманні його після ремонту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Горновий феросплавних печей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Горновий феросплавних печей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.