Інструкція для посади "Дверевий 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дверевий 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес коксування в камерах коксових батарей та на пекококсових установках;
      - правила знімання та установлення дверей;
      - способи ущільнення дверей та лючків;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації коксових батарей і пекококсових установок;
      - графік видавання коксу;
      - слюсарну справу.

1.4. Дверевий 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дверевий 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дверевий 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дверевий 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стежить за відкриванням та закриванням дверей камер коксування на коксових батареях і пекококсових установках у разі обслуговування механізмів з очищення дверей на коксових батареях з об'ємом камери до 40 куб.м та пекококсових установках з сумарним об'ємом камер до 300 куб.м.

2.2. Контролює правильність установлення дверезнімальної лебідки, дверей та механізму відгвинчування ригельних болтів.

2.3. Очищає двері та армуючі рами від смоли та графіту.

2.4. Прибирає кінці.

2.5. Ущільнює двері та планірні лючки.

2.6. Усуває нещільність прилягання ножів до рам.

2.7. Підтягує стопорні болти, замінює косинці, болти, кронштейни та ригельні гайки.

2.8. Змащує ригельні болти.

2.9. На шамотних печах - подає та установлює направляючі щити, готує двері для знімання, очищає двері та рами від глини та графіту.

2.10. Закріплює установлені двері.

2.11. Контролює спорожнення підпланірного бункера коксовиштовхувача.

2.12. Прибирає площадку, що обслуговується.

2.13. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дверевий 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дверевий 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дверевий 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дверевий 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дверевий 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дверевий 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дверевий 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дверевий 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дверевий 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дверевий 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.