Інструкція для посади "Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування;
      - схему магістралей та комунікацій пневмотранспорту;
      - контрольно-вимірювальні прилади, інструмент та пристосування;
      - види магістральних матеріалів та місця змащування устаткування;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує устаткуванням пневмотранспорту під час транспортування різних порошків за допомогою стисненого повітря.

2.2. Стежить за справним станом та безперебійною роботою живильників, трубопроводів, циклонів, фільтрів, бункерів.

2.3. Регулює подавання та тиск повітря в розподільній головці, лабіринтних ущільненнях, повітрозбірниках та концентрацію пилоповітряної суміші.

2.4. Перевіряє клапани на устаткуванні, бункерах та пилопроводах.

2.5. Усуває затримування пилу в магістралі.

2.6. Продуває пилопроводи.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.8. Очищує, змащує та ремонтує устаткування, що обслуговується.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст пневмотранспорту 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.