Інструкція для посади "Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 2 розряду або підручного вальцювальника стана холодного прокату 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології процесів холодної прокатки, дресирування та полірування металу на станах, що обслуговуються;
      - принцип роботи устаткування та клітей станів, що обслуговуються, контрольно-вимірювальних приладів;
      - марки сталі та розміри листів і рулонів;
      - властивості сталі та сплавів, що прокатуються на станах;
      - види арматури та валків для всіх розмірів та профілів металу, що прокатуються на стані;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси холодної поперечної прокатки та дресирування листів на окремих групах клітей або окремих клітях станів кварто з довжиною бочки до 2000 мм.

2.2. Стежить за процесом прокатки та дотримує заданих розмірів профілю, що прокатується, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та вимірювального інструмента.

2.3. Регулює швидкість прокатки по клітях (пропусках) та величину натяжіння штаби поміж клітями.

2.4. Подає рулони до розмотувача, заправляє передній кінець штаби у зів намотувача і керує штурвалом конусів розмотувача.

2.5. Зв'язує рулони в процесі знімання їх з намотувачів.

2.6. Кантує листи та задає їх у валки під час прокатки.

2.7. Стежить за поверхнею валків, якістю емульсії та температурним режимом валків.

2.8. Бере участь у перевалці клітей, налагодженні, ремонті стана, що обслуговується.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник стана холодного прокату 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.