Інструкція для посади "Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вагонів і контейнерів;
      - норми спрацювання і допусків деталей та вузлів;
      - строки планових видів ремонту;
      - правила технічного огляду;
      - перевезення і зберігання вантажів;
      - правила і технологію безвідчіпного ремонту вагонів;
      - передові методи виконання слюсарних, теслярських і покрівельних робіт;
      - вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, які застосовуються під час огляду та ремонту вагонів, контейнерів та правила користування ними;
      - характеристики вантажів;
      - порядок відправлення з залізниці порожніх контейнерів, які направляються в порядку регулювання;
      - будову самохідних машин і універсальних установок, причини несправностей і способи їх запобігання та усунення;
      - правила огорожі поїзда під час ремонту.

1.4. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічний огляд з пролазкою для виявлення та усунення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів та безвідчіпний ремонт кузовів, відповідальних вузлів рами, ходових частин, автозчепних пристроїв, гальм та важільних передач з авторегуляторами, буксових вузлів з підшипниками котіння та ковзання, редукторно-електро-карданних приводів, холодильних моторвентиляційних установок та радіоустаткування, приладів опалення вагонів, підлог, дахів критих та ізотермічних вагонів (у разі технічного огляду та безвідчіпного ремонту вагонів, підготовки вагонів до перевезень на пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях навантаження і вивантаження вагонів, дільничних і проміжних станціях).

2.2. Обслуговує складні універсальні установки або самохідні машини, які призначені для ремонту вантажних вагонів усіх типів.

2.3. Утримує у справному стані і ремонтує електродвигуни електричного, гідравлічного, пневматичного та підйомного устаткування машин та установок.

2.4. Забезпечує збереження вантажних вагонів, запобігає пошкодженням їх під час маневрових робіт та вантажно-розвантажувальних операцій.

2.5. Оформляє технічну документацію на пошкоджені вагони.

2.6. Інформує причетних працівників про технічну готовність поїзда та окремих вагонів.

2.7. Бере участь у технічному огляді, ремонті контейнерів і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів.

2.8. Оформляє на контейнери наряди, форми відомості.

2.9. Веде облік несправних вагонів та контейнерів.

2.10. Визначає та виконує обсяг ремонтних робіт на вагонах і контейнерах.

2.11. Організовує і керує роботою бригад.

2.12. Складає технічні акти на пошкоджені і виключені з інвентаря вагони і контейнери.

2.13. Огороджує поїзди під час ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший оглядач-ремонтник вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів-ремонтників вагонів, якими він керує.