Інструкція для посади "Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара мартенівської печі 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виплавки сталі;
      - принцип роботи мартенівської печі;
      - будову та правила технічної експлуатації торкрет-машини;
      - склад та властивості шихтових, заправних та добавочних матеріалів, розкислювачів та легуючих добавок;
      - склад та властивості торкрет-маси;
      - склад та властивості кисню, будову кисневої апаратури, правила роботи в газонебезпечних місцях та поводження з киснем.

1.4. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, обробляє та закладає сталевипускний та шлаковий отвори мартенівських печей ємкістю 25 т до 100 т під керівництвом підручного сталевара мартенівської печі (першого).

2.2. Виконує скачування шлаку та осадку його в шлаковій чаші.

2.3. Полірує ванну.

2.4. Бере участь у наведенні шлаку.

2.5. Відбирає проби металу та шлаку для аналізу.

2.6. Продуває повітряні регенератори стисненим повітрям та промиває їх водою.

2.7. Ущільнює торці регенераторів після промивання.

2.8. Видаляє нарости та охолоді, виправляє факел печі.

2.9. Керує пневмосистемою торкрет-машини під час торкретування кладки печі, забезпечує рівномірне подавання торкрет-порошка та рідкого розчину в її змішувач.

2.10. Готує та установлює торкрет-машину на місце торкретування.

2.11. Готує та установлює апаратуру для продувки кисню в ванну сталеплавильних печей.

2.12. Замінює та очищує фурми в процесі ведення плавки.

2.13. Подає кисень у фурмений пристрій та стежить за його тиском.

2.14. Регулює тиск та витрати води в фурмах.

2.15. Заміряє температуру відхідної води.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.