Інструкція для посади "Монтажник негатива II категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник негатива II категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника негатива III категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку монтажу негативних матеріалів;
      - технологію знімального процесу;
      - технологію звукозапису і перезапису на магнітну і оптичну плівки;
      - технологію дублювання фільмів;
      - сорти і види плівок;
      - нормативну документацію на ракорди;
      - звукомонтажне обладнання;
      - правила трудового розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажник негатива II категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник негатива II категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник негатива II категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник негатива II категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відбирає дублі негатива для їх монтажу і систематизації.

2.2. Вирізує дублі і підготовлює їх до копіювання.

2.3. Підводить фонограми перезапису для друку на одній плівці.

2.4. Монтує і перемонтовує копії, контратипи дубльованих фільмів.

2.5. Монтує і перемонтовує негативи.

2.6. Монтує рекламні ролики.

2.7. Монтує магнітні оригінали до перезапису за синхронними номерами.

2.8. Підводить фонограми перезапису для друку на одній плівці.

2.9. Підготовлює негатив зображення до реставрації.

2.10. Підготовлює магнітні фонограми до копіювання.

2.11. Виготовлює стандартні ракорди.

2.12. Оформлює стандартними ракордами фонограми і контратипи.

2.13. Оформлює вихідні матеріали ракордами.

2.14. Проводить стартовку вихідних матеріалів.

2.15. Склеює і встановлює затемнення, шторки, напливи.

2.16. Підготовлює вихідні матеріали для масового друку.

2.17. Підбирає вихідні матеріали для друкування субтитрів.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник негатива II категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник негатива II категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник негатива II категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник негатива II категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник негатива II категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник негатива II категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник негатива II категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник негатива II категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник негатива II категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник негатива II категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.