Інструкція для посади "Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи теорії процесів холодної прокатки, дресирування та полірування металу;
      - будову та правила технічної експлуатації станів холодної прокатки всіх типів;
      - призначення термообробки та її вплив на структуру металу;
      - види дефектів металу під час холодної прокатки та методи їх усунення;
      - картки налагодження стана;
      - електричну схему керування станом.

1.4. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси прокатки жерсті у рулонах на станах дуо; прокатки стрічок різних марок сталі на стрічкопрокатних і дресирувальних станах, окрім передбачених у 6-7 розрядах; дресирування, правлення та промаслювання листів на дресирувальних станах кварто; прокатки металу різних профілів і марок сталі на багатоклітьових станах; поперечної прокатки та дресирування листів на станах кварто з довжиною бочки до 200 мм; ущільнюючої прокатки листів і стрічок з металевих порошків; прокатки біметалевого дроту методом порошкової металургії; прокатки плющеної стрічки з легованої сталі та прецизійних сплавів з додержуванням високої точності розмірів і параметрів шорсткості поверхні Ra 0,64 мкм.

2.2. Встановлює та регулює темп прокатки на стані.

2.3. Керує бригадою вальцювальників і підручних вальцювальника.

2.4. Веде технологічні процеси на окремих групах клітей або окремих клітях станів холодної прокатки: прокатки листів і стрічок у рулонах шириною 600 мм і більше на одноклітьових реверсивних станах; прокатки листа в рулонах на перших клітях безперервних станів, які не визначають остаточний профіль металу; дресирування жерсті у рулонах на безперервному стані кварто у разі швидкості руху штаби понад 15 м/с; прокатки жерсті в рулонах на першій кліті безперервних станів у разі швидкості руху штаби понад 10 м/с та на всіх клітях у разі швидкості руху штаби до 10 м/с.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник стана холодного прокату 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.