* *
Інструкція для посади "Сталевар вакуумної печі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сталевар вакуумної печі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара вакуумної печі 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання різних марок сталі та сплавів у вакуумно-дугових або електронно-променевих печах;
      - основи фізико-хімічних процесів рафінування металу, дегазації, дистиляції, кристалізації, розкислення та інших;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування печі;
      - принципову електричну схему печі;
      - потужність генератора або електронної гармати, системи автоматичного регулювання процесу;
      - причини виникнення дефектів в металі та шляхи їх усунення;
      - вимоги до якості електродів.

1.4. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес переплаву сталі та сплавів (електродів) у вакуумно-дугових печах або блоках вакуумно-дугових печей ємкістю до 40 т та в електронно-променевих печах.

2.2. Розраховує та задає програму ведення плавок.

2.3. Пускає, обслуговує та зупиняє вакуумні насоси, очищує та заправляє печі.

2.4. Установлює, центрує та приварює витрачуваний електрод, відкочує піч та перевіряє натікання металу.

2.5. Вмикає піч, виводить усадочну раковину.

2.6. Установлює та регулює електричний режим плавки відповідно до технологічного режиму переплавки.

2.7. Заряджає та розбирає піч.

2.8. Оглядає піч.

2.9. Контролює якість підготовки електродів, загравних шайб шлакових сумішей та інших матеріалів для плавки.

2.10. Стежить за станом устаткування печі та вакуумного блоку, електронних гармат, джерелом живлення, водоохолоджувальною та вакуумною системами.

2.11. Бере участь у налагодженні устаткування вакуумної та водоохолоджувальної систем печі.

2.12. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

2.13. Керує бригадою підручних сталевара вакуумної печі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сталевар вакуумної печі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.