Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтер з обслуговування бурових 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ, термальні води та інші корисні копалини;
      - основи електротехніки, телемеханіки та електроніки;
      - будову та електричні схеми різноманітних електричних машин, апаратів, вимірювальних приладів, автоматичного регулювання і телемеханіки;
      - методи проведення випробування електрообладнання, кабельних і повітряних мереж;
      - повну електричну схему об'єкта, що обслуговується, і кожної дільниці бурової;
      - правила налагодження і ремонту складних електроприладів, вимірювальних, зварювальних і силових трансформаторів, випрямлячів, приладів автоматичного регулювання, включаючи тиристорні схеми керування двигунами насоса, лебідки, ротора та автомата подавання долота;
      - принцип роботи перетворювачів і різноманітного типу генераторів;
      - способи заміни окремих частин електричних машин і апаратів в умовах бурової;
      - розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення коефіцієнта потужності;
      - правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує електрообладнання бурових установок (буріння свердловин, на яких як привод основних агрегатів використовують двигуни постійного струму, синхронні високовольтні двигуни або синхронні чи асинхронні електродвигуни потужністю понад 320 кВт), розподільних пристроїв електродвигунів напругою до 6 кВ, станції керування напругою, приводи насосів, лебідки та інше обладнання, станції керування регулятора подавання долота, електропорошкове гальмо автомата спуско-підіймальних операцій; обслуговує схеми вторинної комутації і релейного захисту: струмового, диференційного та ін.

2.2. Обслуговує електрообладнання і приводи напругою до 6 кВ з автоматичним регулюванням.

2.3. Приймає все електрообладнання і пристрої заземлення бурових установок після монтажу, проводить пробний пуск електродвигунів під наглядом інженерно-технічного персоналу.

2.4. Перевіряє і усуває несправності в складних схемах і приладах електротехнічного обладнання, схемах керування електродвигунами, виконаними на безконтактних елементах (з тиристорними схемами).

2.5. Обслуговує електрообладнання агрегатів з системами електромашинного керування із зворотними зв'язками за струмом і напругою.

2.6. Обслуговує і здійснює ремонт електрокотлів.

2.7. Розробляє заходи щодо поліпшення коефіцієнта потужності електрообладнання за умови різноманітних режимів і навантажень.

2.8. Ремонтує розподільні прилади електрообладнання бурової в процесі буріння свердловин і забезпечує його безперебійну роботу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування бурових 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.