* *
Інструкція для посади "Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відділенні за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес калібрування, шліфування, полірування і волочіння металу;
      - сортамент та марки сталі, що підлягають обробці;
      - види та причини дефектів металу і методи їх усунення;
      - будову та принцип дії волочильних, правильних, шліфувальних і полірувальних верстатів

1.4. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботу та веде процес калібрування, волочіння, полірування та шліфування металу відповідно до змінного графіку.

2.2. Бере участь в складанні оперативних планів-графіків роботи відділення та агрегатів і забезпечує їх виконання.

2.3. Організує своєчасне подавання металу до верстатів.

2.4. Контролює якість калібрування, шліфування та волочіння металу.

2.5. Бере участь у проведенні ремонтів устаткування відділення та прийманні його після ремонту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир відділення калібрування, волочіння та шліфування металу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.