Інструкція для посади "Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з оперативних перемикань в розподільних мережах VI групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення і будову устаткування розподільних мереж і ПС;
      - директивні вказівки та інструкції з експлуатації устаткування РЕМ;
      - електричну схему РЕМ;
      - схеми оперативного струму і блокіровок ПС, що обслуговуються;
      - експлуатаційні характеристики основного устаткування РЕМ;
      - призначення і зони дії релейних захистів та автоматичних пристроїв;
      - основи електротехніки.

1.4. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне обслуговування електроустаткування району електричних мереж (РЕМ) (у разі обслуговування електроустаткування розподільних мереж I ступеня складності спільно з підстанціями напругою 35 - 110 кВ I ступеня складності).

2.2. Забезпечує надійне і економічне ведення режиму роботи електроустаткування, що обслуговується, нормальний рівень напруги в споживачів.

2.3. Вмикає устаткування в роботу, виводить з роботи або в резерв, робить перемикання в розподільних пристроях підстанції (ПС) і за умови знаходження диспетчерського пункту на ПС проводить огляд устаткування.

2.4. Керує ліквідацією аварійних ситуацій.

2.5. Підготовляє і приймає робочі місця і допускає бригади до роботи під час проведення робіт на ПС.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VII група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.