Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустаткування електростанцій III групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення й будову електроустаткування;
      - електричні схеми розподільних пристроїв електростанції;
      - будову й призначення засобів вимірювань електричних параметрів, випрямлячів змінного струму, установок струму високої частоти;
      - призначення, принцип дії і схеми релейного захисту, електроавтоматики, сигналізації;
      - способи знаходження місць пошкоджень електроустаткування;
      - розташування і технічні характеристики основного й допоміжного устаткування електростанції;
      - технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії;
      - основи електротехніки;
      - елементарні основи теплотехніки.

1.4. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує електроустаткування електростанції, забезпечує його безперебійну та економічну роботу (у разі обслуговування електроустаткування на теплових електростанціях з турбогенераторами одиничною потужністю понад 30 та до 130 тис.кВт).

2.2. Обслуговує установки електролізу для виробництва водню, обслуговує акумуляторні батареї.

2.3. Контролює стан релейного захисту, дистанційного керування, сигналізації та електроавтоматики.

2.4. Проводить оперативні перемикання в розподільних пристроях.

2.5. Переводить генератори з водневого охолодження на повітряне й навпаки.

2.6. Знімає показання лічильника електроенергії на дільниці, що обслуговується.

2.7. Перевіряє мегомметром стан ізоляції електроустаткування.

2.8. Вимірює електричні параметри електровимірювальними кліщами.

2.9. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.10. Ліквідує аварійні ситуації на електроустаткуванні.

2.11. Виводить електроустаткування в ремонт, підготовляє робочі місця і допускає робочих до проведення ремонтних і налагоджувальних робіт.

2.12. Вводить устаткування в роботу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.