Інструкція для посади "Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й принцип роботи електричних машин, релейного захисту та електроавтоматики, електроустаткування, засобів вимірювань сигналізації і дистанційного керування;
      - електричну схему електростанції;
      - технічні характеристики основного електро- і теплемеханічного устаткування;
      - технологічний процес виробництва електричної і теплової енергії;
      - допустимі відхилення параметрів;
      - основи електротехніки.

1.4. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне обслуговування електротехнічного устаткування головного щита керування теплових та атомних станцій (до 10 тис.кВт.).

2.2. Контролює за показаннями засобів вимірювань режими роботи турбо- і гідрогенераторів, трансформаторів зв'язку з системою трансформаторів власних потреб, кабельних і повітряних ліній, що відходять, акумуляторних батарей, системи постійного струму і забезпечує їхню безаварійну і економічну роботу.

2.3. Контролює роботу пристроїв релейного захисту, електроавтоматики, засобів вимірювань, блінкерів, сигналізації контролю елементів електричної схеми.

2.4. Регулює режим роботи генераторів електростанції згідно із заданим диспетчерським графіком.

2.5. Вмикає і вимикає генератори, трансформатори власних потреб і здійснює перемикання в електричних схемах електростанції під керівництвом начальника зміни електростанції або начальника зміни електроцеху.

2.6. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

2.7. Знімає показання лічильників електроенергії, підраховує добове виробництво, веде добову відомість і передає дані до центральної диспетчерської служби й групи обліку підприємства.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер головного щита керування електростанцією III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.