Інструкція для посади "Комплектувальник товарів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комплектувальник товарів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - номенклатуру та асортимент товарів, що зберігаються, їх характеристики та призначення;
      - правила комплектування партій різних товарів за документами;
      - умови, правила складування та зберігання товарів;
      - способи упакування різних видів товарів;
      - порядок заповнення пакувальних ярликів;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, механізмів, пристроїв, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
      - порядок підготовки товарів до інвентаризації;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Комплектувальник товарів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комплектувальник товарів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комплектувальник товарів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комплектувальник товарів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відбирає товари на підставі документів, розпаковує їх та організує переміщення цих товарів до місця комплектування партії.

2.2. Перевіряє відповідність маркування товарів за документами фактичній наявності.

2.3. Комплектує партії товарів згідно із зазначеними в документах найменуваннями, кількістю, вагою, сортами, розмірами тощо.

2.4. Упаковує товари, готує їх до відправлення, заповнює пакувальні ярлики, позначає одержувача та його адресу.

2.5. Організує збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та вимог протипожежного захисту, забезпечує належні умови зберігання (температурний режим, вологість, освітлення, товарне сусідство, терміни), які запобігають псуванню та втратам.

2.6. Бере участь в підготовці товарів до інвентаризації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комплектувальник товарів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комплектувальник товарів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.