Інструкція для посади "Кіоскер 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кіоскер 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, характеристику, споживчу цінність, терміни зберігання та роздрібні ціни товарів;
      - ознаки доброякісності товарів;
      - прийоми та методи обслуговування покупців;
      - способи і правила упакування товарів;
      - правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - терміни перевірки вагів, клеймування гир;
      - порядок ведення товарно-касової книги;
      - правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі;
      - правила продажу непродовольчих товарів;
      - правила продажу продовольчих товарів;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Кіоскер 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кіоскер 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кіоскер 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кіоскер 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пропонує та показує товар.

2.2. Консультує покупців щодо властивостей, призначення, товарознавчих характеристик та споживчої цінності окремих видів товарів.

2.3. Зважує та упаковує товар.

2.4. Підраховує вартість покупки, вибиває чек, видає покупку покупцю разом з чеком.

2.5. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, їх зберігання.

2.6. Забезпечує справність і правильну експлуатацію вагів, чистоту та належний порядок на робочому місці.

2.7. Приймає товар, готує його до продажу: перевіряє найменування, кількість, ціну, наявність штрихкоду та стан упаковки, терміни реалізації товарів.

2.8. Розпаковує, оглядає зовні, перебирає, протирає у разі необхідності, зачищає.

2.9. Розміщує і викладає товар з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту і зручності в роботі.

2.10. Заповнює і прикріплює цінники.

2.11. Оформляє вітрину.

2.12. Прибирає нереалізовані товари і тару.

2.13. Готує товари до інвентаризації.

2.14. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку.

2.15. Веде необхідний облік.

2.16. Складає товарні звіти.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кіоскер 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кіоскер 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кіоскер 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кіоскер 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кіоскер 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кіоскер 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кіоскер 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кіоскер 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кіоскер 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кіоскер 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.