Інструкція для посади "Декоратор вітрин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Декоратор вітрин 5-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво", "Моделювання та конструювання товарів народного вжитку") або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією декоратора вітрин 5 розряду. Без вимог до стажу роботи. Або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією декоратора вітрин 4 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сучасні форми та методи показу товарів, способи технічного оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції;
      - сучасні напрями в оформленні вітрин;
      - принципи відбору товару для показу в вітринах, їх конструктивні, споживчі та естетичні ознаки;
      - засоби світової реклами;
      - принципи застосування та влаштування газосвітової реклами;
      - рекламну цінність окремих частин вітрини;
      - принципи використання в експозиції товару фотозображення;
      - вимоги до розроблення та порядок затвердження торгових знаків (торгових марок) як атрибутів інтелектуальної власності підприємства;
      - техніку створення декоративного зображення малюнка і шрифту;
      - норми освітленості вітрин;
      - способи запобігання та усунення замерзання, запотівання та дзеркального відбивання вітринного скла;
      - порядок розробки рекламних проектів;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Декоратор вітрин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Декоратор вітрин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Декоратор вітрин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Декоратор вітрин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає плани реклами товарів та послуг.

2.2. Контролює їх виконання.

2.3. Бере участь у розробленні комплексного рекламного оформлення вітрин, інтер'єрів торгових центрів, виставок та ярмарків.

2.4. Вибирає виразні засоби та розробляє технічні рішення для кожного типу вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги).

2.5. Проектує композиційні рішення вітрини та рекламний показ товарів (надання послуг) у внутрішньому просторі підприємства.

2.6. Бере участь в організації виставок-продажів, конкурсів-оглядів, демонстрацій мод, показу технічно складних товарів в дії та інших заходах із сприяння просуванню товарів (надання послуг) до споживачів.

2.7. Бере участь у розробленні ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування), товарних знаків та торгових символів.

2.8. Керує роботою художньої майстерні, встановлює робочі завдання для декораторів вітрин нижчої кваліфікації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Декоратор вітрин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Декоратор вітрин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Декоратор вітрин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Декоратор вітрин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Декоратор вітрин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Декоратор вітрин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Декоратор вітрин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Декоратор вітрин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Декоратор вітрин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Декоратор вітрин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.