Інструкція для посади "Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - не менше 3 років, на посадах в центральному апараті МНС - не менше 1 року. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, що стосуються сфери діяльності підрозділу;
      - укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільного захисту;
      - порядок підготовки та подання проектів законодавчих та нормативних актів;
      - питання державного управління;
      - основи економіки, фінансів, ринку праці, права та політології;
      - форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, ділову мову;
      - правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки.

1.4. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю підрозділу.

2.2. Визначає, формує, планує, координує і здійснює всі види діяльності підрозділу.

2.3. Визначає напрями розвитку підпорядкованих структур оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.4. Забезпечує ефективне виконання покладених на підрозділ завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері (галузі) управління та в межах компетенції підрозділу та закріплених за підрозділом показників.

2.5. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника підрозділу, формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.

2.6. Бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм, що належать до компетенції підрозділу.

2.7. Визначає політику та стратегію діяльності підрозділу.

2.8. Контролює процеси реалізації державної політики у сфері оперативного реагування на надзвичайні ситуації, виконання законодавчих і нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів, що належать до його компетенції.

2.9. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, хід виконання державних програм цивільного захисту, діяльності підпорядкованого підрозділу та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

2.10. Організовує, регулює та контролює розгляд працівниками підрозділу звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності підрозділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з законодавством, які вносить на розгляд керівництва.

2.11. Планує, регулює та контролює взаємодію підпорядкованого підрозділу з іншими підрозділами, у тому числі з громадськими об'єднаннями та науковими організаціями, при розв'язанні питань цивільного захисту, що стосуються діяльності підрозділу.

2.12. За результатами завдань керівництва складає доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

2.13. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованого підрозділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

2.14. Здійснює перевірку діяльності підпорядкованих структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій згідно з законодавством у межах наданих повноважень.

2.15. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації підпорядкованих йому працівників.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.