Інструкція для посади "Продавець з лотка 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продавець з лотка 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі;
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів та особливості продажу окремих товарів;
      - порядок заняття торговельною діяльністю;
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - правила обміну товару та умови вилучення з продажу недоброякісних товарів;
      - правила експлуатації та терміни проведення перевірок ваговимірювальних приладів;
      - зміст та порядок оформлення товарно-супровідних документів;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Продавець з лотка 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продавець з лотка 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продавець з лотка 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець з лотка 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає від матеріально відповідальної особи торговельного підприємства товари за кількістю та якістю, підписує товарно-супровідні документи.

2.2. Розпаковує і розкладає на лотку товар, призначений для продажу.

2.3. Встановлює ваговимірювальні прилади, перевіряє їх справність та наявність перевірочного тавра державного органу з метрології і стандартизації.

2.4. Забезпечує наявність відповідно оформлених ярликів цін на кожній одиниці товару.

2.5. Відпускає товар повною мірою і вагою за готівку.

2.6. Надає покупцям необхідну доступну інформацію про товари, які є у продажу.

2.7. Повертає залишки нереалізованих товарів та здає виручку в касу підприємства відповідно до товарно-супровідних та касових документів.

2.8. Додержує правил особистої гігієни, тримає робоче місце та навколишню територію в належному санітарному стані.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продавець з лотка 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продавець з лотка 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продавець з лотка 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продавець з лотка 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продавець з лотка 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продавець з лотка 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продавець з лотка 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продавець з лотка 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продавець з лотка 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продавець з лотка 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.