Інструкція для посади "Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця непродовольчих товарів 4 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією продавця непродовольчих товарів 3 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види сировини та матеріалів, що використовуються для виготовляння товарів;
      - ознаки сортності, органолептичні методи визначення якості продуктів;
      - правила підготовки товарів до продажу;
      - способи демонстрації товарів;
      - порядок розшифровки артикулів, маркування товарів штриховими кодами;
      - порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами;
      - правила зберігання товарів;
      - принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових та внутрішньомагазинних вітрин;
      - основних постачальників товарів;
      - порядок таврування засобів міри та ваги;
      - порядок розрахунку з покупцями, в тому числі за кредитними картками;
      - правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
      - основи торгового менеджменту;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ознайомлюється з асортиментом товарів на складі, бере участь у прийманні товарів.

2.2. Повідомляє відповідальну особу про надходження товарів, що не відповідають маркуванню, не мають штрихового коду, посвідчення про якість (сертифікат якості).

2.3. Вилучає нестандартні, деформовані, забруднені товари.

2.4. Заповнює і прикріплює ярлики цін до товарів.

2.5. Консультує покупця про ціну товарів, їх споживчі якості.

2.6. Пропонує взаємозамінні і нові товари, а також товари супутнього попиту.

2.7. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів.

2.8. Оформляє прилавкові та внутрішньомагазинні вітрини.

2.9. Складає і оформляє подарункові та святкові набори.

2.10. Вивчає попит покупців.

2.11. Бере участь у складанні товарних звітів.

2.12. Звіряє суми, отримані від реалізації товарів, з показаннями касових лічильників.

2.13. Бере участь в інвентаризації товарів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продавець непродовольчих товарів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.