Інструкція для посади "Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, норми, стандарти, технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції;
      - статути, розпорядження, накази та інші керівні документи, що регулюють діяльність підрозділів оперативно-рятувальних формувань;
      - техніку, технічні засоби та обладнання, які є на оснащенні взводу, правила їх експлуатації;
      - правила та способи користування засобами індивідуального захисту;
      - способи надання першої медичної допомоги постраждалим;
      - характеристики потенційно небезпечних об'єктів та матеріалів;
      - організацію аварійно-рятувальних робіт;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу взводу, розподіляє обов'язки між підлеглими.

2.2. Здійснює керівництво на одному з напрямків оперативно-рятувальної служби.

2.3. Бере участь в організації відповідних заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру із застосуванням сучасних методів захисту населення і територій.

2.4. Забезпечує участь підпорядкованих йому сил та засобів у межах їх тактико-технічних можливостей під час проведення аварійно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації.

2.5. Сприяє організації роботи за договорами на платній основі стосовно надання додаткових платних послуг клієнтам, що не суперечить та не заважає основній діяльності оперативно-рятувального підрозділу.

2.6. Забезпечує підготовку особового складу взводу до дій за призначенням.

2.7. Контролює належне утримання та зберігання техніки та обладнання, які знаходяться на оснащенні.

2.8. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, обгрунтувань, пояснювальних записок та звітів.

2.9. Накопичує, аналізує та оцінює відповідні дані щодо розвитку техногенних процесів.

2.10. Готує відповідні аналітичні матеріали та подає їх керівництву.

2.11. Визначає виникнення можливих ризиків надзвичайних ситуацій, доводить їх до відома підлеглих.

2.12. Бере участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, впроваджує заходи щодо використання існуючих резервів та можливостей, контролює дотримання вимог безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.13. Сприяє створенню у підрозділі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку у підлеглих почуття високої відповідальності за виконання оперативно-рятувальних робіт.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.