Інструкція для посади "Інженер з профілактичних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з профілактичних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з профілактичних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з профілактичних робіт I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з профілактичних робіт II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з профілактичних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби;
      - вимоги статутів, інших документів, що регламентують діяльність органів та підрозділів цивільного захисту;
      - техніку та обладнання, які використовуються під час пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт;
      - види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначен.;
      - вимоги чинних правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
      - організацію проведення пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, аварій та інш.);
      - характеристики пожежонебезпечних матеріалів, спорядження та інженерно-технічного устатковання, якими оснащено оперативно-рятувальні підрозділи;
      - технологію ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з їх характеристиками та класифікаціями;
      - правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, вимоги до установок пожежогасіння;
      - засобів протипожежного водопостачання;
      - засобів пожежної автоматики;
      - основи трудового законодавства;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Інженер з профілактичних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з профілактичних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з профілактичних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з профілактичних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій, принципів менеджменту ризику.

2.2. Бере участь у роботі комісій з розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій.

2.3. Організовує і здійснює підготовку особового складу до дій за призначенням.

2.4. Відповідає за розроблення документів служби та оперативних документів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, планування навчального процесу у оперативно-рятувальному підрозділі.

2.5. Забезпечує реагування особового складу за сигналами про надзвичайну ситуацію.

2.6. Організовує проведення занять з особовим складом із спеціальних видів підготовки.

2.7. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо охорони праці в оперативно-рятувальних підрозділах.

2.8. Здійснює оцінку небезпечності речовин, матеріалів, технологічних процесів, будівель та споруд.

2.9. Здійснює нагляд за проектуванням будівель, споруд незалежно від виду діяльності та підпорядкованості.

2.10. Контролює працездатність технічних засобів забезпечення протипожежного та техногенного захисту, пожежної автоматики та виконання інших вимог техногенної безпеки в житлових будинках.

2.11. На високому рівні організовує роботу з громадськістю щодо пропаганди знань з питань цивільного захисту.

2.12. Налагоджує взаємовідносини у колективі і підтримує високий морально-психологічний стан особового складу.

2.13. Здійснює перевірку та доводить до виконавців правила з пожежної безпеки.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з профілактичних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з профілактичних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з профілактичних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з профілактичних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з профілактичних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з профілактичних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з профілактичних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з профілактичних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з профілактичних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з профілактичних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.