Інструкція для посади "Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника стана гарячого прокату труб 4 розряду або підручного вальцювальника, стана гарячого прокату труб 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси прошивання, прокатки, калібрування та редукування труб різних профілів і марок сталі;
      - правила налагодження стана, що обслуговується, печі, допоміжних механізмів;
      - систем ручного та автоматичного керування станами;
      - вимоги державних стандартів до труб, що прокатуються;
      - види браку та методи їх усунення;
      - змінний інструмент для будь-якого профілю, що прокатується на стані.

1.4. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес калібрування труб різних марок сталі та профілів на калібрувальних станах поздовжньої прокатки.

2.2. Веде технологічний процес прошивання зливків і заготовок різних марок сталі на прошивних станах під керівництвом вальцювальника стана гарячого прокату труб вищої кваліфікації.

2.3. Веде технологічні процеси прокатки, обкатки, калібрування та редукування труб різних марок сталі та профілів на елонгаторі трубопрокатних установок з пілігримовим станом, обкатних (розкатних) станах трубопрокатних установок з автоматичним станом, станами поздовжньої прокатки, калібрувальних станах косої прокатки, редукційних і обкатних станах під керівництвом вальцювальника стана гарячого прокату труб вищої кваліфікації.

2.4. Регулює темп прокатки металу залежно від марок сталі та розмірів прокатуваного металу.

2.5. Керує натискним і подавальним пристроєм (регулює режим обтисків).

2.6. Стежить за температурою металу, що прокатується, числом обертів валків, навантаженням на двигун.

2.7. Додержує геометричних розмірів та якості гільз і труб.

2.8. Розбирає, складає та перевалює валки.

2.9. Налагоджує стан та допоміжні механізми згідно з встановленими розмірами труб і марками сталі.

2.10. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.11. Керує бригадою стана.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.