* *
Інструкція для посади "Асфальтувальник труб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асфальтувальник труб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу нагрівання труб і покривання їх асфальтом;
      - принцип роботи устаткування асфальтувального відділення;
      - вимоги державних стандартів до якості асфальтованих труб;
      - слюсарну справу.

1.4. Асфальтувальник труб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асфальтувальник труб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асфальтувальник труб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асфальтувальник труб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес покривання труб асфальтом під керівництвом асфальтувальника вищої кваліфікації.

2.2. Подає труби на стелажі нагрівальної печі.

2.3. Стежить за рівнем смоли, бітума у ванні і, по мірі його зниження, поповнює ванни звареним шлаком, бітумом.

2.4. Центрує труби на стелажі перед опусканням їх у ванни.

2.5. Відкатує труби після покривання їх асфальтом.

2.6. Прибирає спеціальним скребком залишки шлаку, бітуму та смоли з внутрішньої та зовнішньої поверхонь труб.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асфальтувальник труб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асфальтувальник труб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.