* *
Інструкція для посади "Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату труб 3 розряду або підручного вальцювальника стана холодного прокату труб 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес холодної прокатки труб;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - вимоги державних стандартів до холоднокатаних труб;
      - марки сталі та їх властивості під час прокатки;
      - сортамент труб;
      - слюсарний інструмент, що використовується;
      - слюсарну справу.

1.4. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на двох роликових станах холодного прокату труб; труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на одному роликовому стані холодного прокату труб; у разі ведення процесу прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, безрисочних і профільних труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на роликовому стані холодного прокату труб.

2.2. Керує станом.

2.3. Перевалює змінний прокатний інструмент.

2.4. Стежить за якістю прокатуваних труб, змащуванням валків.

2.5. Керує обрізним пристроєм.

2.6. Перевалює калібри на валкових станах холодної прокатки труб.

2.7. Налагоджує стан.

2.8. Виконує поточний ремонт стана.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.